- Sáng 23-4, lãnh đạo Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) đã báo cáo Ban chỉ đạo trung ương về kết quả sơ bộ tổng kết thi hành Luật đất đai 2003 tại các bộ ngành và địa phương. Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai cho biết hiện có 50 địa phương hoàn thành báo cáo tổng kết quá trình thi hành Luật đất đai 2003; 13 tỉnh, thành và bảy bộ, ngành đang tổng hợp để hoàn thiện quá trình tổng kết.

" />