Tin Tổng công ty - 29/08/2023

Ban quản lý dự án số 5 HUD - 15 năm một chặng đường gắn với sự hình thành phát triển dự án Phú Mỹ, Q...

Những ngày tháng 8 này cách đây 15 năm, Ban quản lý dự án số 5, tiền thân là Ban QLDA miền Trung, được Tổng công ty HUD thành lập để thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án trên đị...

Xem thêm