- 21/01/2022

Công đoàn Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và 2022, ngày 19/01/2022, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộ...

Xem thêm