Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ này đối với các Tập đoàn, Tổng công ty  cũng như các doanh nghiệp nhà nước tại Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ toàn khối năm 2011 diễn ra hôm nay, 15/2.

" />