Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở thu nhập thấp Bắc An Khánh tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

" />