Tin Tổng công ty - 28/07/2008

Sáng kiến C-name trỏ trực tiếp IP lên server mail Google: Tiết kiệm 900 triệu đồng/năm

Đây là sáng kiến của nhóm tác giả Văn phòng TCty Đầu tư Phát triển N...

Xem thêm
Tin Tổng công ty - 22/07/2007

“Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III - bước 2”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội (công văn số 752-CV/BTCTU ngày 27/7/2007) về...

Xem thêm