- 14/04/2023

Đảng bộ HUD tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023

Ngày 13/4/2023 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 13 nhằm sơ kết, đánh giá tình h...

Xem thêm
- 07/04/2023

Đảng uỷ HUD công bố các quyết định về công tác tổ chức theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, ngày 07/4/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị công bố cá...

Xem thêm
- 06/04/2023

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển nhà ở xã hội từ thực tiễn hoạt động lãnh...

NGUYỄN VIỆT HÙNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một trong những nội dung quan...

Xem thêm
Văn kiện Đại hội Đảng - 28/03/2023

Giá trị cốt lõi và ý nghĩa lịch sử, thời đại của Đề cương Văn hóa năm 1943 đối với "Chiến lược văn h...

Đề cương về văn hóa Việt Nam đã khẳng định tư duy, tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta về cách mạng và văn hóa. Đó là việc kế thừa, xây dựng và phát triển nền văn hóa hàng ngàn...

Xem thêm
- 28/03/2023

Bộ trưởng Xây dựng Cuba thăm và làm việc với Tổng công ty HUD

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, chiều ngày 27/3/2023, ông René Antonio Mesa Villafana, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Tổng công ty Đầ...

Xem thêm