(TTTT-HUD) Ngày 18/2/2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Tp. Hà Nội), Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa các đơn vị thành viên Tập đoàn về lĩnh vực sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ chương trình phát triển nhà ở.

" />