Tin Ngành - 31/03/2011

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ

Quán triệt Nghị quyết 11/NQ-CP, đến nay tất cả các bộ, ngành và địa phương đều đã ban hành chương tr&igra...

Xem thêm
Tin Ngành - 30/03/2011

Quốc hội khóa XII đọng mãi dư âm và ấn tượng tốt đẹp

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đang dần khép lại, nhưng dư âm và ấn tượng tốt đẹp chắc chắn còn đọng mã...

Xem thêm
Tin Ngành - 29/03/2011

Môi trường kinh doanh ở Việt Nam cải thiện rõ rệt

– Tăng 10 bậc so với năm 2009 lên hạng 78/183 nước, đứng thứ 4/10 nền kinh tế cải cách nhiều nhất về mức độ thuận lợi môi...

Xem thêm
Tin Ngành - 28/03/2011

Kết luận của Thủ tướng về việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội như đã...

Xem thêm
Tin Ngành - 24/03/2011

Chính phủ để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo

Thảo luận tại tổ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chí...

Xem thêm