Tin Ngành - 23/03/2011

Phê duyệt dự án nhà thu nhập thấp lớn nhất Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nh&agr...

Xem thêm
Tin Ngành - 23/03/2011

Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/...

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ...

Xem thêm
Tin Ngành - 23/03/2011

Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước trong quý III/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCĐ) đã&...

Xem thêm
Tin Ngành - 02/03/2011

Một số tình hình chủ yếu về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tháng 11 và 11 tháng nă...

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong tháng 11 và 11 tháng năm 20...

Xem thêm
Tin Ngành - 02/03/2011

Kế hoạch sát sao, giải pháp quyết liệt nhằm mục tiêu tăng trưởng 15%

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ này đối với các Tập đoàn, Tổng công ty  cũng như c&aa...

Xem thêm