Tin Tổng công ty - 20/03/2020

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty

Trong các ngày 18, 19 và 20/3/2020, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 707-KH/ĐU ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Tổng công ty HUD về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đạ...

Xem thêm