- 16/05/2020

Tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ các chi bộ của HUD

Sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19, một số đảng bộ, chi bộ đã tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V.

Xem thêm